Ταξιδεύοντας με τα αποδημητικά πουλιά

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ’-Ε’ Δημοτικού.

 

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι μέχρι 25 μαθητές.

 

Οι χώροι υλοποίησης είναι: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώροι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 70′-75′

 

 

Η μετανάστευση των πουλιών είναι ένα συνεχές και αδιάκοπο ταξίδι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Άλλα πουλιά μπορεί να κάνουν μικρότερο ταξίδι, άλλα μεγαλύτερο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι εύκολο ταξίδι και θα έχουν πολλούς και διάφορους κινδύνους να αντιμετωπίσουν κατά τη μεταναστευτική τους διαδρομή.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η επαφή των παιδιών με τα μεταναστευτικά πουλιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν.
  • Η ανακάλυψη μεταναστευτικών διαδρόμων της Ευρώπης που ακολουθούν τα πουλιά και η κατανόηση του ρόλου της Ελλάδας σε αυτό.
  • Η αναγνώριση και η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
  • Η εξοικείωση των μαθητών με το Μουσείο και τους χώρους του.

 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομαδοσυνεργατικότητα, συζήτηση.

 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: παρουσίαση power point, χώροι μουσείου, φύλλα εργασίας, παιχνίδι ρόλων και κίνησης.

 

 

 

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος:

 

Α’ Φάση: Υποδοχή των μαθητών στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύντομη γνωριμία μαζί τους. Με τη βοήθεια μιας παρουσίασης power point θα γίνει συζήτηση με τα παιδιά για τα αποδημητικά πουλιά. Αρχικά, τους λόγους που μεταναστεύουν, πώς προετοιμάζονται για το ταξίδι, για να καταλήξει η συζήτηση στους μεταναστευτικούς διαδρόμους της Μεσογείου και πώς μπορεί να ταξιδεύουν τα πουλιά. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση και στο ρόλο της Ελλάδας.

Β’ Φάση: Μπαίνοντας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα παιδιά θα παίξουν ένα παιχνίδι προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας το χώρο του Μουσείου και κάποια φανταστική διαδρομή. Δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδρομές και με συγκεκριμένο τρόπο όπως πιθανόν θα έκαναν τα αποδημητικά πουλιά. Για το σκοπό αυτό θα δοθούν κατάλληλα φύλλα εργασίας.

 

Γ’ Φάση: Κλείσιμο εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα γίνει συζήτηση για την εμπειρία από το παιχνίδι και τις παρατηρήσεις τους και έπειτα θα συζητηθούν οι κίνδυνοι (φυσικοί-ανθρωπογενείς) που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα αποδημητικά πουλιά κατά το ταξίδι τους, καθώς και τα μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν. Τέλος, θα παίξουν ένα κινητικό παιχνίδι με φανταστικούς ρόλους.