Εξερευνώντας τον κόσμο των μανιταριών

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού καθώς και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι μέχρι 30 μαθητές.

Οι χώροι υλοποίησης είναι: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώροι Μουσείου Μανιταριών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 60 λεπτά.

Για τους μαθητές της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης τα μέσα διδασκαλίας όπως και οι δραστηριότητες αλλάζουν.

Τα μανιτάρια για τους περισσότερους από εμάς αποτελούν έναν άγνωστο μικρόκοσμο. Με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των μανιταριών και θα μάθουν τα μυστικά του.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η γνωριμία των μαθητών με τα μανιτάρια, τους μύθους και τις αλήθειες γι’ αυτά.
• Η κατάρριψη λανθασμένων αντιλήψεων σχετικά με τα μανιτάρια.
• Η ανάδειξη της διατροφικής αξίας των μανιταριών.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομαδικοσυνεργατικότητα, συζήτηση.

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: παρουσίαση power point, φύλλα εργασίας, χώροι μουσείου και εικαστικά.

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος:

Α’ Φάση: Υποδοχή των μαθητών στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύντομη γνωριμία μαζί τους. Η εισαγωγή στο θέμα θα γίνει με σύντομες ερωτήσεις και θα ακολουθήσει παρουσίαση power point. Σκοπός είναι μέσω της συζήτησης και της παρουσίασης να ανιχνευθεί η υπάρχουσα αντίληψη των συμμετεχόντων για τα μανιτάρια, η κατάρριψη και διόρθωση των λανθασμένων απόψεων.

Β’ Φάση: Οι χωρισμένοι σε μικρές ομάδες μαθητές θα περιηγηθούν ελεύθεροι στο Μουσείο Μανιταριών προσπαθώντας να απαντήσουν το φύλλο εργασίας που θα τους δοθεί. Στην προσπάθειά τους θα ανακαλύψουν κάποια από τα μανιτάρια που ήδη θα έχουν αναφερθεί στην Α’ Φάση, θα έρθουν σε επαφή με τα οικοσυστήματα που θα τα συναντήσουμε στη φύση, τα διαφορετικά χρώματα, σχήματα και μεγέθη που μπορεί να έχουν.

Γ’ Φάση: Κλείσιμο εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα γίνει σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων των φύλλων εργασίας και των συμπερασμάτων που βγαίνουν και θα ακολουθήσει δραστηριότητα εικαστικών.