Μικροί Παρατηρητές Πουλιών

Θέμα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μικροί παρατηρητές πουλιών”

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α’-Β’ Δημοτικού.

 

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι μέχρι 25 μαθητές.

 

Οι χώροι υλοποίησης είναι: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώροι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 60′-70′

 

 

 

Μεγάλα, μικρά, άσχημα, όμορφα πτηνά δεν έχει σημασία. Τα πτηνά πάντα γοήτευαν τους ανθρώπους γιατί έχουν την ικανότητα να πετάνε ψηλά στο ουρανό. Αυτά τα γοητευτικά πλάσματα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα. Μια πρώτη γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών και τις ομάδες πουλιών που υπάρχουν (αρπακτικά κτλ)

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Επαφή των παιδιών με τα διάφορα είδη των πτηνών (αρπακτικά, υδρόβια κτλ)
  • Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών τους (μεγάλα-μικρά, γαμψά νύχια, λεπτό ράμφος κτλ.)
  • Γνωριμία με την ασχολία της παρατήρησης των πουλιών
  • Εξοικείωση με τη συλλογή πτηνών του Μουσείου

 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: καταιγισμός ιδεών (brainstorming), παρατήρηση, συζήτηση.

 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: παιχνίδι ρόλων, χώροι μουσείου, εικαστικά, κινητικό παιχνίδι

 

 

 

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος:

 

Α’ Φάση: Υποδοχή των μαθητών στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύντομη γνωριμία μαζί τους. Θα γίνει εισαγωγή στο θέμα με παρουσίαση κάποιων εικόνων που δείχνουν πουλιά. Με αφορμή αυτήν την παρουσίαση, θα γίνει συζήτηση με σκοπό την ανίχνευση των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών. Θα αναφερθούν οι βασικές κατηγορίες των πουλιών, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην παρατήρηση των πουλιών στη φύση και τι χρειάζεται για να γίνει. Έτσι, πριν την περιήγηση στο Μουσείο, θα κατασκευαστούν κυάλια ώστε τα παιδιά να εισέλθουν στο Μουσείο σαν παρατηρητές πουλιών.

 

Β’ Φάση: Τα παιδιά θα περιηγηθούν στο Μουσείο σαν παρατηρητές πουλιών. Αρχικά, θα αφεθούν ελεύθερα ώστε να παρατηρήσουν μόνα τους τα εκθέματα. Έπειτα, θα παρακινηθούν σε ζευγάρια να διαλέξουν έναν βιότοπο και να παρατηρήσουν τα συγκεκριμένα πουλιά που υπάρχουν εκεί και να γίνει συζήτηση για τα χαρακτηριστικά τους.

 

Γ’ Φάση: Κλείσιμο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα γίνει συζήτηση για λίγο με τα παιδιά για το τι είδαν ως παρατηρητές πουλιών. Έπειτα θα τους δωθούν σχέδια πουλιών για να τα ζωγραφίσουν και όταν τελειώσουν θα τα ομαδοποιήσουμε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το είδος. Τέλος, θα γίνε