Το μεγάλο ταξίδι ξεκινά

Θέμα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Το μεγάλο ταξίδι ξεκινά”

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Β’-Γ’ Δημοτικού.

 

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι μέχρι 25 μαθητές.

 

Οι χώροι υλοποίησης είναι: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώροι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 60′-70′

 

 

 

Τα πουλιά πάντα μάγευαν τους ανθρώπους γιατί έχουν την ικανότητα να πετάνε, να μην γνωρίζουν από σύνορα και αποστάσεις. Πάντα έκαναν τους ανθρώπους να αναρωτιούνται από πού έρχονται, πού πάνε, γιατί φεύγουν κτλ. Με αυτά και άλλα πολλά θα ασχοληθούν οι μικροί μαθητές που θα συμμετάσχουν σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η εξοικείωση με την έννοια της μετανάστευσης των πουλιών
  • Η ανακάλυψη των λόγων που οδηγούν στη μετανάστευση
  • Η επαφή των παιδιών με τα μεταναστευτικά πουλιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν.
  • Η γνωριμία των μαθητών με το Μουσείο και τους χώρους του

 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: καταιγισμός ιδεών (brainstorming), διάλογος, συζήτηση.

 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: παρουσίαση με εικόνες, χώροι μουσείου, εικαστικά, φανταστική ιστορία, παιχνίδι ρόλων

 

 

 

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος:

 

Α’ Φάση: Υποδοχή των μαθητών στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύντομη γνωριμία μαζί τους. Η αρχική προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης θα γίνει μέσα από τον παραλληλισμό με τα ταξίδια και τη μετανάστευση των ανθρώπων, καθώς είναι ανθρώπινες δραστηριότητες γνώριμες στα παιδιά. Έπειτα θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι ρόλων που θα συνεχιστεί και στην επόμενη φάση μέσα στο μουσείο. Συγκεκριμένα, θα γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση για κάποια είδη μεταναστευτικών πουλιών. Θα δωθούν στα παιδιά σχέδια με μάσκες των συγκεκριμένων πουλιών να τα ζωγραφίσουν και καθένα θα έχει τη δική του. Έτσι θα σχηματιστούν ομάδες από συγκεκριμένα είδη. Η συνέχεια του παιχνιδιού θα γίνει μέσα στο Μουσείο.

 

Β’ Φάση: Συνέχεια του παιχνιδιού: τα παιδιά θα πρέπει να βρουν το έκθεμα του πουλιού που αντιπροσωπεύουν. Μέσα από μια φανταστική ιστορία, θα περιηγηθούν μέσα στο χώρο, κάνοντας παράλληλα την προετοιμασία και την ολοκλήρωση του μεταναστευτικού ταξιδιού, ενώ με μικρή συζήτηση με τους μαθητές και τη συλλογή καρτελών θα γίνεται επισήμανση των βασικών σημείων της μετανάστευσης.

 

 

Γ’ Φάση: Κλείσιμο εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι ομάδες που αντιπροσωπεύουν κάθε πουλί θα κάνουν μικρή παρουσίαση του ταξιδιού τους και των βασικών σταδίων. Σκοπός είναι η κατανόηση από τους μαθητές ότι μπορεί τα διάφορα είδη πουλιών να κάνουν με τον δικό τους τρόπο το μεταναστευτικό ταξίδι, αλλά υπάρχουν κοινοί λόγοι που γίνεται αυτό το ταξίδι, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν. Τέλος, θα γίνει ατομικό παιχνίδι με μπερδεμένες εικονογραφημένες κάρτες που πρέπει να μπουν σε σειρά ώστε να φαίνεται όλος ο κύκλος της μετανάστευσης.